Utförande
Placera ena foten upp mot en vägg eller annat föremål där du kan komma åt stretchen i vaden. 1. Driv höften mot och från väggen i en så stor rörelse som din kropp tillåter. 2. Stanna med höften så nära väggen du kan, driv sen höften i sidled. Även här i så stor rörelse som din kropp tillåter. 3. Håll dig kvar nära väggen och driv sen höften i rotation. Jobba så stort din kropp tillåter. Jobba långsamt i alla tre varianter.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/354532533.sd.mp4?s=c6d568c9f4c9c10062eb137d7d9a3cd31f275fc1&profile_id=165
Video

Reps
6 st per variant/sida (sammanlagt 18 st/sida)
Set
1
Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap