Utförande:
Stå med ena foten stilla genom hela övningen. Jobba med den andra foten i ett utfall snett utåt/bakåt. Vinkla ut foten något där så att du lätt kan komma ner i ett önskat djup. Driv ner händerna mot den foten vid landning. Kliv sen direkt över den foten som är stilla och placera den arbetande foten framför/utanför, i en diagonal riktning från där du gjorde det bakre utfallet. Ha foten riktad framåt när du sätter ner den. Kliv sen direkt bak till det bakre utfallet.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/354524825.sd.mp4?s=efa276699def282f6d20c2ad5c4f7a3442dfd925&profile_id=165
Video

Reps
5 varv/sida (sammanlagt 10 st/sida)
Set
1
Vila

Vikt

Typ
2
Location
Hemma
Redskap