Vimeo
https://player.vimeo.com/external/384198181.sd.mp4?s=f926ee217ab4528efca94f22dc12f254c8af98e0&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Hantel/Hantlar