Utförande:
Gör ett utfall bakåt med ena foten utan att tappa tyngden på främre foten. Fortsätt rörelsen framåt i ett steg utan att tappa fokus på tårna som är kvar i golvet. Det ska kännas att det är foten som är kvar i golvet som är i fokus både i utfallet och i steget. Du kan tänka dig att du gör en tåhävning för att verkligen skjuta ifrån med foten i läget mellan utfallet och steget

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/393014798.sd.mp4?s=e18c49f6e1a81bb6240fe2755ce5bc3f9837d45c&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap