Utförande:
Ta ett långt kliv bakåt med ena foten och sänk ner kroppen i ett utfall, driv handen på samma sida snett bakåt och följ med den med blicken. Använd dig av det främre benet för att komma tillbaka till parallella fötter igen, undvik att skjuta ifrån med bakre foten.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/332288059.sd.mp4?s=61d8fe0c72af846c66869ca5d3fbfa38c9e37355&profile_id=164
Video
605, 605, outputJFVideo-2019-04-14-16_29_09-788468, outputJFVideo-2019-04-14-16_29_09-788468.mov, 10125490, https://mamovement.minasajter.se/wp-content/uploads/2019/04/outputJFVideo-2019-04-14-16_29_09-788468.mov, https://mamovement.minasajter.se/outputjfvideo-2019-04-14-16_29_09-788468/, , 4, , , outputjfvideo-2019-04-14-16_29_09-788468, inherit, 0, 2019-04-15 18:26:24, 2019-04-15 18:26:24, 0, video/quicktime, video, quicktime, https://mamovement.minasajter.se/wp-includes/images/media/video.png, 476, 850
Reps
12 st/sida
Set
2
Vila

Vikt

Typ
2
Location
Hemma
Redskap