Utförande:
Stå på ena foten. Driv den andra i sidled framför stödjefoten. Anpassa storleken på rörelsen utefter din kontroll, är det svårt att hålla balansen så minska ner storleken. Låt höften följa med i sidledsrörelsen, men stödjefoten ska kunna vara stilla på underlaget.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392145118.sd.mp4?s=8a9ec3dd27b414a9186c9cbc802da22113aa3db6&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap