Utförande
Stå uppe på en stol. Sänk ner kroppen så att den ena foten lätt touchar golvet lite utåt åt sidan från det arbetande benet. Tryck dig upp igen med hjälp av benet som är på stolen. Sänk dig sen ner igen med så att foten touchar golvet rakt nedanför dig. Pressa dig upp igen och toucha sen ner foten snett in bakom det arbetande benet.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/354527652.sd.mp4?s=892357c1359c2ab8d9f66fdc32b684379d62809b&profile_id=165
Video

Reps
4 varv (sammanlagt 12 st)
Set
3
Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Stol/bänk/box