Stå med vänster fot fram. Utan att tappa den positionen hoppar du två korta hopp framåt, landa med bägge fötter samtidigt men vänster fot fram. Gör sen ett tredje hopp där avståndet mellan fötterna blir större och du i den djupare landningen roterar ut överkroppen över vänster lår. Börja sen om med 2 korta hopp.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/333604117.sd.mp4?s=2c8f3ba943f65fda825fcf17a0ca46836f0003a6&profile_id=165
Video

Reps
10 varv/sida
Set
3
Vila

Vikt

Typ
3
Location
Gym
Redskap
Viktplatta/Boll/Hantel