Utförande
Person 1 följer direktiven som person 2 gör utan att använda ord. Tar person 2 ett steg åt höger gör person 1 ett sk shufflehopp (två låga sidohopp) åt samma håll för att sen snabbt jobba tillbaka till mitten igen. Tar person 2 ett steg åt andra hållet gör person 1 sin shuffle åt det hållet på samma sätt. Om person 2 gör ett kort knäböj innebär det att person 1 ska göra ett upphopp Håll så högt tempo som möjligt.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/390681788.sd.mp4?s=390c4754225037ea5cdc4b60ee608227f83ed86f&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap