Utförande
Placera minibandet runt ena foten och greppa tag med handen på samma sida. Sitt med så rak rygg som möjligt under hela rörelsen. Håll benet så rakt du kan för så tung belastning som möjligt. Men känner du att det blir för tungt eller att rörligheten i baksida lår gör att ryggen inte kan hållas rak så böjer du lätt på benet. Släpp ut skulderbladet helt när armen är rak och tappa inte överkroppen fram utan sitt upprätt även här. Gör ditt drag genom att pressa armbågen och skulderbladet bakåt, avsluta med en lätt vridning i sidan med överkroppen. Motsatt hans låter du följa med i rörelsen och röra sig i motsatt håll gentemot armen som jobbar. Då får du mer kraft i rotationen och utmanar bröstryggen mer i både styrka och rörlighet. Blir denna handdriv för tung för axlarna hoppar du över den och håller armen nere vis sidan istället.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/478474316.sd.mp4?s=750b94d912edd4cb2062ed668597c57b09ad2dce&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
miniband