Utförande:
Placera ena benet på ett bord eller annan upphöjnad, helst så att hela underbenet vilar mot underlaget. Luta överkroppen framåt så långt som din kropp tillåter, samtidigt som du böjer lätt på det ben som är i golvet. När du lutar framåt ska du känna ett drag över sätet på det ben som är på bordet.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/366779535.sd.mp4?s=1756652c565f160db5f56c2d47bc009c6dd8528f&profile_id=165
Video

Reps
10 st/sida
Set
1
Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Bord