Utförande
Stå lutad mot en bänk, med exempelvis höger hand och höger knä på bänken. Ha vänster fot i golvet och en hantel i vänster hand. Låt vänster arm hänga avslappnad mot golvet. Starta med att dra upp skulderbladet mot ryggraden, följ sen med med resten av armen så att armbågen dras upp mot taket. Sikta mot midjan med hanteln. Dra hela tiden upp hanteln med armen nära kroppen.

Vimeo
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/689583720/rendition/540p?loc=external&signature=2e888768410d4e78f4e2eb199e06a723682a6b299ca7f2130cc703fb23e86886
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Hantel/Hantlar, Stol/bänk/box