Utförande
Stå lutad mot en bänk, med exempelvis höger hand och höger knä på bänken. Ha vänster fot i golvet och en hantel i vänster hand. Låt vänster arm hänga avslappnad mot golvet. Starta med att dra upp skulderbladet mot ryggraden, följ sen med med resten av armen så att armbågen dras upp mot taket. Sikta mot midjan med hanteln. Dra hela tiden upp hanteln med armen nära kroppen.

Vimeo
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/775062163/rendition/540p/file.mp4?loc=external&signature=d699df9c2ff64645fea1b0083000637692b52b93f4e04cb562bcff88df4279f1
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Hantel/Hantlar, Stol/bänk/box