Utförande:
Stå i en plankposition på raka armar. Pressa höften uppåt samtidigt som du sträcker ena handen mot motsatt tå. Kör varannan sida.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/332288021.sd.mp4?s=c799824a6370bcc3f709ca852215c43fa2302cc5&profile_id=164
Video
597, 597, 33F056A4-14A3-40E1-B32E-ED25CA7ED46E, 33F056A4-14A3-40E1-B32E-ED25CA7ED46E.mov, 8961192, https://mamovement.minasajter.se/wp-content/uploads/2019/04/33F056A4-14A3-40E1-B32E-ED25CA7ED46E.mov, https://mamovement.minasajter.se/33f056a4-14a3-40e1-b32e-ed25ca7ed46e/, , 4, , , 33f056a4-14a3-40e1-b32e-ed25ca7ed46e, inherit, 0, 2019-04-15 18:25:27, 2019-04-15 18:25:27, 0, video/quicktime, video, quicktime, https://mamovement.minasajter.se/wp-includes/images/media/video.png, 720, 1280
Reps
6 varv
Set
2
Vila

Vikt

Typ
3
Location
Hemma
Redskap