Utförande
Stå i en plankposition på händer och tår. Driv höften nedåt mot golvet så långt du kan utan att känna någon smärta i ländryggen. När du kommer upp igen så driver du ena knät fram mot motsatt armbåge. Målet är att knä ska nudda armbågen. Kör varannan sida.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/332287819.sd.mp4?s=b7b3c66f7e3af4cb04613f7ab05d033e6b75f99b&profile_id=164
Video
604, 604, outputJFVideo-2019-04-14-16_25_24-253514, outputJFVideo-2019-04-14-16_25_24-253514.mov, 8210343, https://mamovement.minasajter.se/wp-content/uploads/2019/04/outputJFVideo-2019-04-14-16_25_24-253514.mov, https://mamovement.minasajter.se/outputjfvideo-2019-04-14-16_25_24-253514/, , 4, , , outputjfvideo-2019-04-14-16_25_24-253514, inherit, 0, 2019-04-15 18:26:15, 2019-04-15 18:26:15, 0, video/quicktime, video, quicktime, https://mamovement.minasajter.se/wp-includes/images/media/video.png, 562, 1000
Reps
6 varv
Set
2
Vila

Vikt

Typ
3
Location
Hemma
Redskap