Utförande

Lyssna på videon.

Jobba med eller utan vikt och anpassa stor eller liten rörelse. Stanna innan det nyper till!

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/600434304.sd.mp4?s=ced9ed45b58eab9907319577677ba42c0c21c9fe&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap