Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909437.sd.mp4?s=339ca2723dd4c9d7970a63640acdc3400d3916ac&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap