Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556916224.sd.mp4?s=52ee46f08fd28eac0cca47343b95137429e62a33&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap