Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909740.sd.mp4?s=7ac93039ba486fe126dadd1868957b931f1191b4&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap