Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909501.sd.mp4?s=834ca0c6394ed33a57a186a251702ff85fbcbbfc&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap