Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909535.sd.mp4?s=7cf1c95f30f0b4195af33ea4acedd13c767099e5&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap