Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909645.sd.mp4?s=8284ced8f5ef9152b047fb666c371070762798a8&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap