Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909711.sd.mp4?s=d5d2e5d921f1ed974ec9d793759e05431233ecf3&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap