Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909474.sd.mp4?s=ca2aea770d4bef848e239029fd23b625a0d498c3&profile_id=164
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap