Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909407.sd.mp4?s=e4a0438dab6d0daf206158cca323d2cef74ef0fe&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap