Utförande
Lyssna på videon

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/556909677.sd.mp4?s=5e40992b615feab11c5aff5c092177351ea7676c&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap