Utförande
Stå med 90% av kroppsvikten i den bortre foten. Placera stödjefoten något bakom dig och håll i handtaget med bägge händer. Utför en knäböj till valfritt djup. I toppläget drar du in handtaget mot dig så du får armbågarna vid sidan av kroppen. Utför i den positionen en bålrotation i 180 grader. Rotera sen tillbaka, släpp ut armarna till raka och börja om.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/354532480.sd.mp4?s=135000f87be1565c5f33b7dfe74600b1a783da89&profile_id=165
Video

Reps
10 st/sida
Set
2
Vila

Vikt

Typ
3
Location
Hemma
Redskap
Gummiband/rep/handtag