Distanspass = längre sträcka med jogging i prattempo.
Vad som är långt för dig är svårt att svara på men ett generellt upplägg kan vara att du ställer in dig på en sträcka som är 5 km men har som mål att jogga 3 av dessa och gå 2, medan någon annan har som mål att springa alla 5 km.
Om du inte har en utmätt sträcka att jogga på kan du jobba efter tid. Se i så fall till att passet pågår i 45 min.

För att se progression/utveckling av både kropp & kondition rekommenderar vi att du håller koll på hur mycket du går och hur mycket du joggar. Du bör inte styra dagens träning efter dessa värden utan du bör utgå från dagsformen och jobba efter den nivån. Däremot kan du i efterhand avläsa om du jämfört med ex förra månaden klarar av att jogga en längre del av sträckan. Från pass till pass är det ingen ide att mäta din utveckling då du kommer att ha ”olika form” från dag till dag. Så se det över en längre period, exempelvis en månad eller några veckor. Hur långt beror på hur ofta du joggar.

Vimeo

Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap