Utförande
Stå med 90% av kroppsvikten i ena foten. Placera stödjefoten bakom dig, bredvid dig och framför dig, utan att släppa 90% av kroppsvikten i den arbetande foten.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/354532510.sd.mp4?s=5de3b51c5034411348959b35ac9dad6f8869694f&profile_id=165
Video

Reps
6 st per position/sida (sammanlagt 18 st/sida)
Set
1
Vila

Vikt

Typ
2
Location
Hemma
Redskap