Utförande
Stå med 90% av kroppsvikten i den ena foten. Utför ett knäböj och i toppläget driver du fram stödjefoten i 3 olika riktningar framåt. Släpp inte kroppsvikten från den arbetande foten oavsett var stödjefoten befinner sig.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/354532523.sd.mp4?s=bd9cfacf441e1b4ec906fbdcda7089a8ec23d028&profile_id=165
Video

Reps
6 st per riktning/sida (sammanlagt 18 st/sida)
Set
1
Vila

Vikt

Typ
2
Location
Hemma
Redskap