Utförande:
Stå med raka ben och ena handflatan uppvänd mot taket. Driv ut handen i sidled så långt du kan samtidigt som höften rör sig åt andra hållet. Tänk dig att du håller en bricka i handen som inte får tippa och att din höft och denna bricka ska vara så långt borta från varandra som möjligt i detta läge. Släpp inte brickan med blicken. Kom tillbaka till mitten och driv nu handen snett över huvudet så långt du kan åt andra hållet. Höften tippar då över till motsatt håll. Sträva efter ett skönt sträck/töj på utsdian av ryggen/höften i detta ytterläge. Förflytta dig från sida till sida i en sån hög hastighet som möjligt men utan att tappa kontrollen på rörelsen. Främsta fokuset är på sidledsrörelsen- därefter tempot.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/542565086.sd.mp4?s=38098affdcf573706249722703e24b195ddb816d&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap