Utförande
Stå med 90 % av belastningen på ena foten med stödfoten bredvid. Håll hanteln i den hand som är närmast stödfoten, håll den redo vid midjan. Skjut höften åt ena hållet och hanteln, med handflatan uppåt, åt andra hållet. Försök ha det belastade benet rakt genom hela rörelsen. Sträva efter att höft och hantel ska vara så långt ifrån varannan som möjligt i ytterläget.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/395003742.sd.mp4?s=0d743d24eb85edff5ba4aa7be1425d8ebb341b83&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Hantel/Hantlar