Utförande:
Genomför utfall framåt samtidigt som en kompis knuffar dig i lite olika riktningar, framåt, snett åt höger och snett åt vänster. Knuffarna kan komma på höften, ryggen och axlarna. Gör en tydlig markering för start genom att lyfta upp benet och invänta knuffen. Knuffen bör vara så hård att personen som utför utfallen måste parera steget för att inte tappa balansen. Vi vill utmana ordentligt med knuffarna så våga knuffa hårt men se till så att personen kan hålla balansen hela tiden.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392433206.sd.mp4?s=9a40a4f3e648fdfec64d6c5b7e6b62d19cedd934&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap