Utförande
Sprinta det snabbaste du kan emot din kompis. Tvärnita och gör sen ett vertikalhopp så högt du kan. Du ska känna att du kan tvärnita utan att ramla in i kompisen och att du kan hoppa rakt upp och sen landa på ungefär samma ställa som hoppet skedde ifrån. Om du tappar balansen/känner att du inte kan tvärnita farten/landar längre fram än där hoppet skedde ska du sänka farten i sprinten. Fokuset är på att vända/kontrollera framåt-farten i sprintrörelsen till ett hopp där så mycket kraft som möjligt istället går uppåt.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392434696.sd.mp4?s=2ed2c438d69d88232ba488f4fe1d07da770cfb41&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap