Utförande
Låt spelarna para ihop sig två och två, den ena är boss och ger direktiv, medan den andra ska reagera på dessa direktiv. Här är målet att så snabbt som möjligt göra korta sidledshopp (shufflesprint) för att ta sig ut och nudda på ena konan, och sen komma tillbaka till ursprungspositionen mitt emellan konorna. Spelaren som är boss ger direktiv antingen genom att peka på konan, säga höger eller vänster, eller säga färgen på konan (om ni har olika färger). Vilket typ av direktiv väljer ni. Dom tränar lite olika förmågor, till exempel att behöva titta upp och reagera på ett visuellt direktiv jämfört med ett auditivt direktiv. I sport behövs båda dessa.
Tränar ni denna övning i flera set/omgångar rekommenderar vi att ni kör olika direktiv på vardera set/omgång. Ex peka som direkt, kort vila, höger/vänster som direktiv, kort vila, sen färg på kon som direktiv.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392438531.sd.mp4?s=ee74f879e4a4fd88e246594e0fb2ba5087b00d6e&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
konor/markering