Utförande
Stå på knä med båda händerna på klubban. Starta med klubban bredvid låret för att sen göra en diagonalrörelse snett uppåt. Utan att röra underkroppen eller tappa balansen ska du driva klubban så långt åt båda håll det går. Skulle det smärta i rygg/höft bromsar du rotation en aning.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392436238.sd.mp4?s=c030fb574dea50f7ecda9dd614896520ec3cb059&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
klubba