Utförande
Stå stabilt på ett ben, se till så det benet är spikrakt under hela övningen. Lyft  andra knä så högt upp du kan utan att böja benet du står på. Håll armarna spikraka ut från kroppen så en pil som pekar framåt. Rotera hela överkroppen åt båda sidor utan att tappa grundpositionen.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392438573.sd.mp4?s=9887664d544af8b2828e1a2b11dd03edd12cd7d1&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap