Utförande
Person 1 jobbar långsamma och kontrollerade knäböj på ett ben. Person 2 står bakom med lätt böjda ben för att själv vara lite aktiv men också för att höjden ska bli passande på person 1.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392435206.sd.mp4?s=d6dd5b9e1740df48fe9a9e5dda580c0567249f80&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap