Utförande
Stå på ett ben och håll klubban i motsatt hand. Sträck klubban rakt framåt så långt du kan samtidigt som du sträcker foten rakt bakåt. Rikta sen kroppen åt höger och sträck ut klubban så långt du kan i den riktningen, samtidigt som foten går åt vänster. Rikta sen kroppen åt vänster och sträck ut klubban i den riktningen och foten går ut åt höger. Sträva efter att ha foten i luften hela tiden och att göra rörelsen så stor som möjligt i alla riktningar.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392437974.sd.mp4?s=2a3b3e61e657089ccef7598eb0856d48729671c3&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
klubba