Utförande:
Placera spelarna i 2 olika led, där det ena ledet är John och det andra följer. Spelarna som är längst fram i varje led kör och ställer sig i sidled så att dom ser varandra. Spelaren som är John ska hoppa i sidled åt höger och vänster och så småningom ta sig över till andra konan, personen som följer ska försöka följa så snabbt och smidigt som möjligt. Spelarna får själv välja hur dom tar sig i sidled. Det kan vara shufflerörelse som videon visar eller överstegslöpning. Det viktiga är att spelarna ska kunna röra sig fort och att alltid ha magen och blicken mot varandra.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392434948.sd.mp4?s=4ae74187cffd635d7f2d203447796481e801771e&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
konor/markering