Utförande:
Placera spelarna i 2 olika led, där det ena ledet är John och det andra följer. Spelarna som är längst fram i varje led kör. Spelaren som är John ska springa framåt och backa bakåt och så småningom ta sig över till andra konan, personen som följer ska försöka följa så snabbt och smidigt som möjligt.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392439214.sd.mp4?s=e8e3b8715139bf16a40243af346bd775423af3ee&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
konor/markering