Utförande:
Ta tag i varandras handleder och ställ er mitt emot varandra. Den personen som backar ska dra med sig kompisen bakåt, medan kompisen försöker bromsa rörelsen så mycket som möjligt. Personen som backar ska kunna ta sig bakåt, så anpassa bromsen så att det går långsamt.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392436718.sd.mp4?s=c3a2e9e00c4eaf231cc807c6981d016a47371045&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap