Utförande
Stå med 90 % belastning på främre benet. Stödfoten placerar du så långt bak du kan utan att tappa fokuset på främre benet. Driv främre höften framåt i en mjuk och kontrollerad rörelse. Lät främre knä följa med fram utan att tappa belastningen på hälen. Smärtar det i ländrygg/höft ställer du stödfoten närmare basfoten.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/333605681.sd.mp4?s=821f3e4fe4842952fd912ccf00f06133a59dbfac&profile_id=165
Video

Reps
15 st/sida
Set
1
Vila

Vikt

Typ
1
Location
Gym
Redskap