Utförande:
Stå stadigt på ena benet, lyft det andra knä så högt upp du kan. Se til så benet du står på är rakt och att du kan bibehålla en rak och stillastående position med kroppen. Pressa lite lätt ner händerna mot golvet under hela rörelsen.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/542566605.sd.mp4?s=5b39e5265833314b92afb5ab7aad18ddd44621c6&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap