Utförande:
Stå på ena foten, driv den andra foten snett utåt. Anpassa storleken på rörelsen utefter din kontroll, kan du inte hålla balansen så minska ner på storleken. Låt övriga kroppen följa med i vridningen så mycket din kropp tillåter, men stödjefoten ska vara stilla på underlaget.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/393014742.sd.mp4?s=de9cca685a6bc0f32442dd6f4b96ff1ce82b18e4&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap