Utförande:
Stå på ena foten, rotera sen andra foten så långt du kan både framför och bakom stödjefoten. Anpassa storleken på rörelsen utefter din kontroll, kan du inte hålla balansen så minska ner på storleken. Låt övriga kroppen följa med i rotationen så mycket din kropp tillåter, men stödjefoten ska vara stilla på underlaget.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/393014717.sd.mp4?s=a2c37b2898f72c08b6116cef740b0678629d87ff&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap