Utförande
Stå med sidan mot bandet med ca 90 % av kroppstyngden på yttre benet. Håll handtaget framför kroppen med yttersta handen. Vrid upp dig mot bandet så mycket/lite som kroppen vill, du ska försöka vrida ditt max men gör det ont i ryggen/höften stannar du innan smärtan kommer. Släpp ut skulderbladet helt i det läget för att sen i draget tillbaka skulderbladet in/ner mot ryggraden igen. Rotera med höften tillbaka men stanna inte fören du har kommit till ditt max även åt det hållet.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/385848985.sd.mp4?s=0b9f46931ad72b514250e2f16e23bdf9fd701b50&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Gummiband/rep/handtag