Utförande
Stå med sidan emot maskinen med jämn belastning på fötterna. Håll handtaget framför kroppen med yttersta handen. Vrid upp dig mot maskinen så mycket/lite som kroppen vill, du ska försöka vrida ditt max men gör det ont i ryggen/höften stannar du innan smärtan kommer. Släpp ut skulderbladet helt i det läget för att sen i draget tillbaka skulderbladet in/ner mot ryggraden igen. Rotera med höften tillbaka men stanna inte fören du har kommit till ditt max även åt det  hållet.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/392438346.sd.mp4?s=764d38297df5ae1332feee0019fb6f3b81faf6b0&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap