Vimeo
https://player.vimeo.com/external/389333752.sd.mp4?s=b8a99ccf3a7debdf48b7ab8d31fa7faec7f8e184&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Viktplatta/Boll/Hantel