Utförande:
Stå med 90% av kroppsvikten på ena foten och håll i handtaget med motsatt hand. Ta ett steg rakt bakåt och gör ett drag. Kliv dit ordentligt med den foten så kroppsvikten förflyttas dit. Dra med mycket kraft och bromsa rörelsen tillbaka.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/332531119.sd.mp4?s=31a63fb61f30f0b0d1c8dcc616bcc9929c8e1eba&profile_id=164
Video

Reps
30 sek jobb/sida (sammanlagt 60 sek jobb) + 15 sek vila
Set
3
Vila

Vikt

Typ
3
Location
Hemma
Redskap
Gummiband