Vimeo
https://player.vimeo.com/external/366770414.sd.mp4?s=dab82c96d0f220cd030a04f80e4118635f398926&profile_id=165
Video

Reps
6 st/variant per sida (sammanlagt 12 st/sida)
Set
2
Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Viktplatta/Boll/Hantel